top of page

Uw mazouttank verwijderen of opvullen?

Uw voordeel loopt snel op naar honderden euro's als u de mazouttank niet hoeft te verwijderen. Tevens heeft u geen last van graafwerken rond uw huis en tuin. BioTanksanering is gecertificeerd en bekijkt samen met u of uw mazouttank verwijdert dient te worden.

Wanneer een mazouttank verwijderen 

Onze vaste regel luid : neem geen risico’s. BioTanksanering is uw partner en all-in tankexpert en de juiste beslissing te nemen al dan niet de tank te verwijderen. Indien de tank niet verwijdert kan worden is een harsopvulling het alternatief.

Biofill Tankverwijderen,

Enkele voorwaarden om een mazouttank te kunnen verwijderen: 

  • De tanktoezichtkamer(putdeksel) moet zich minstens 3 meter bevinden van de fundering van een gebouw.

  • Er moet een kelder aanwezig zijn onder de woning langs de kant waar de tank ligt.

  • Er is voldoende doorgang voor de kraan nodig vanaf de straat tot bij de tank (breedte kraan 3 meter).

  • Er mogen geen nutsvoorzieningen(gas, water, telefonie, riolering, omheiningen e.d..) in het graafvlak of korte nabijheid aanwezig zijn.

  • Er mogen geen andere tanks in de nabijheid van de mazouttank liggen zoals watertanks ,septische tanks e.d…

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Of verwijdering of opvulling van uw mazouttank noodzakelijk is, wordt bepaald door het erkende tanksaneringsbedrijf. BioTanksanering is Vlarem II erkend en voorziet u van alle nodige attesten.

Waarom BioTanksanering?

Geen Transportkosten

OVAM Erkend

Ook verpompen en filteren van stookolie

Biologische tank reiniging en opvulling

Werkt in heel Vlaanderen en Brussel

100% Opvulling met wettelijk Attest 

Waarom BioTanksanering uw mazouttank na reiniging opvult met hars?

ovam

OVAM Erkend

Erkend tankwerker SV000792

100%

Opvulling

100% opvulling met attest

spw

Erkend door Wallonië 

vo

Erkend door Vlaanderen

Brussel

Erkend door Brussel

Nu ook erkend in Brusselse regio!

Wilt u meer weten over opvulling met hars,
neem dan contact op met BioTanksanering!

Hars, dé oplossing om brandstoftanks buiten dienst te stellen

bottom of page