top of page

Lees hier antwoorden op wat u zich misschien afvraagt over tankneutralisatie

De meest gestelde vragen over tanksanering: 

Wat kan gebruikt worden om de stookolietank op te vullen en buiten gebruik te stellen? 

Het opvullen van een stookolietank moet gebeuren met een inert materiaal zoals zand , pu schuim of hars. Wij werken met een milieuneutraal en biologisch hars die alle goedkeuringen opzak heeft van alle gewesten in België.

Waarom hars en geen ander materiaal? 

Wij gebruiken hars omdat het eenvoudiger en milieuvriendelijker is. Er is geen zwaar materiaal nodig, dus zijn er ook geen beschadigingen aan uw oprit of gazon mogelijk. Onze medewerkers hebben ook geen gasmaskers en beschermende pakken nodig. En als u de tank later toch wilt verwijderen, dan weegt die dankzij ons hars veel minder.

Zal mijn ondergrondse tank niet naar boven komen als die gevuld wordt met hars? 

Nee hoor. Uw brandstoftank zit al vele jaren in de grond en is volledig vastgezogen in de aarde én ons hars heeft een eigen gewicht van 150 kg per m²!

Waarom zou ik een tank reinigen, verwijderen of opvullen die ik niet gebruik? 

Dit is nu eenmaal wettelijk verplicht. U vermijdt daarmee ook eventuele, latere saneringskosten. Ook als u uw woning verkoopt, schenkt of als erfenis wilt bestemmen zal een notaris bij u alle attesten van buitengebruikstelling opvragen. 

Wat moet ik doen met een mazouttank die ik niet meer gebruik? 

De VLAREM II-wetgeving schrijft voor dat een tank die niet meer gebruikt wordt, leeggemaakt, schoongemaakt en verwijderd dient te worden. Als het technisch niet mogelijk is de tank te verwijderen bv. vanwege de stabiliteit van een gebouw, de nutsleidingen ... moet de tank geledigd, gereinigd en met inert materiaal opgevuld worden. 

Mag iedereen een brandstofreservoir reinigen of afvoeren? 

Alleen bedrijven die door OVAM erkend zijn, mogen dit doen. BioTanksanering heeft een OVAM-erkenning en mag een sanering, neutralisering en verwijdering dus uitvoeren. 

Welk BTW-tarief geldt voor de buitengebruikstelling van een mazouttank? 

Op de sanering van een stookolietank wordt 21% BTW geheven. U kunt in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 6% als u de mazouttank vervangt door een nieuwe. 

Wat is een mangat? 

Het mangat is een metalen deksel dat rechtstreeks op de mazouttank gemonteerd is, ongeveer 0,5 m onder het voetgangers- of verkeersdragend deksel. Wat wil "het mangat puinvrij maken" zeggen? Dat wil zeggen dat de mangatplaat onderin de mangatput zichtbaar moet zijn en dus niet bedekt mag zijn met steenpuin of beton. 

Een mazouttank in de kelder, is die ondergronds of bovengronds? 

Een brandstofreservoir in de kelder dat zichtbaar is en men minstens langs twee kanten kan bereiken, wordt gezien als een bovengrondse tank. 

Wat wanneer er nog een aanzienlijke hoeveelheid goede stookolie aanwezig is? 

Deze kunnen wij filteren en verpompen naar een andere tank die de klant aanwijst.

Wilt u meer weten over opvulling met hars,
neem dan contact op met BioTanksanering!

Lees hier de vasteprijsvoorwaarden voor de neutralisatieservice van BioTanksanering

bottom of page