top of page

BioTanksanering voert de tanksaneringen uit voor een vaste prijs

Tank reinigen of verwijderen 

Verhuist u of schakelt u over van mazout naar gas? Wenst u de tank neutraliseren of uit de grond te halen? BioTanksanering biedt de mogelijkheid om beide instanties uit te voeren. Neem gerust een kijkje op onze website. 

Tank opvullen

‘YES WE FILL!’ BioTanksanering vult uw tank met milieuvriendelijk hars. Verpompen Bent u van plan om over te schakelen naar gas of heeft u nog mazout in de tank? BioTanksanering kan deze voor u overpompen naar een gewenste locatie.

Als u de diensten van BioTanksanering inschakelt, houd dan zeker rekening met het volgende: 

 • Bij plaatsing, reiniging, verwijdering of neutralisering van stookolietanks, benzinetanks en dieseltanks moet u zorgen voor genoeg parkeerplaats voor uw pand (min. 8 meter). 

 • De afstand tussen de straat en uw brandstoftank mag max. 40 meter zijn. 

 • De diepte van het tankmangat (het ronde deksel met bouten onderin de toezichtkamer) mag max. 80 cm zijn. U moet dan vooraf zelf de toezichtkamer verwijderen of anders rekenen wij extra kosten aan voor het wegbreken van een deel van de toezichtkamer. De gemetselde toezichtkamer moet vrij zijn van puin en beton.

 • Voor stookolietanks met een inhoud van meer dan 5.000 liter moet u meer betalen. 

 • Bepaal steeds hoeveel centimeters tankresten er in de stookolietank aanwezig zijn (door een peilstok in de vulmond te plaatsen bepaal je het aantal centimers dat de peilstok aanduidt).

 • De verwerking van al het gebruikte spoelwater bij de tankreiniging is gratis, hoe vuil de tank ook is. 

Voorwaarden Actie:
 

 • Deze actie is geldig voor reiniging en opvulling met hars van uw ondergrondse tank tot 5000 ltr.

 • Enkel bij renovatie woning en / of stookplaats of bij plaatsing nieuwe stookolietank.

 

Een stookolietank buiten gebruik stellen

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.

Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk stookolie. Een buitengebruikgestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als regenwatertank of drinkbak voor vee.

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Voorwaarden

Stookolietank voor het verwarmen van een woning

Tank voor de opslag van minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

Bovengrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?

  • Leegmaken

  • én reinigen.

  • Verwijderen is niet verplicht.

 • Door wie?

  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal.

 • Certificaat?

  • Als de bovengrondse stookolietank ook wordt verwijderd, stelt de erkende stookolietechnicus sinds 1 oktober 2019 een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.

  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

  • Wanneer u de bovengrondse stookolietank alleen laat leegmaken en reinigen, is een certificaat niet nodig.

Ondergrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?

  • Leegmaken

  • én reinigen

  • én verwijderen of, als verwijdering niet mogelijk is (bv. stabiliteitsgevaar voor de woning), opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

 • Termijn?

  • Dit moet gebeurd zijn voor de volgende periodieke controle.

 • Door wie?

  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus.

 • Certificaat?

  • Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.

  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Tank voor de opslag van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?

  • Bovengrondse tank van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter):

   • leegmaken

   • én reinigen

   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank leeggemaakt en gereinigd worden.

  • Ondergrondse tank voor 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter):

   • leegmaken

   • én reinigen

   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is (bv. stabiliteitsgevaar voor de woning), moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

 • Termijn?

  • Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).

 • Door wie?

  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

 • Certificaat?

  • Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Stookolietank voor andere doeleinden dan de verwarming van een woning

De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden (bv. ziekenhuizen, scholen en kantoren) en voor andere doeleinden dan verwarmen (bv. het bevoorraden van motorvoertuigen of de opstart van noodgroepen).

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?

  • Bovengrondse tank:

   • leegmaken

   • én reinigen

   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank leeggemaakt en gereinigd worden.

  • Ondergrondse tank:

   • leegmaken

   • én reinigen

   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

 • Termijn?

  • Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).

 • Door wie?

  • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.

 • Certificaat?

  • Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

 

Bewaar de documenten die u ontvangt van uw tankwerker .Bij een eventuele verkoop later  is het verplicht om deze stukken op te nemen in de verkoopakte en door te geven aan de nieuwe eigenaar.

Wilt u meer weten over opvulling met hars,
neem dan contact op met BioTanksanering!

Lees hier de vasteprijsvoorwaarden voor de neutralisatieservice van BioTanksanering

bottom of page